Blog 3r ESO

diumenge, 12 de novembre de 2017

METODOLOGIA: ESTIMARTAquí teniu la metodologia del projecte que esteim fent a Socials

Aquest projecte anomenat ESTIMART està estructurat en dues parts atenent al temari, Renaixement i Barroc. Mitjançant les activitats previstes es pretén que els alumnes s’apropin a l’art generant un sentiment positiu cap a ell i entenguin l’art com una manifestació directament relacionada amb el procés històric.

La metodologia per afrontar el projecte serà la del treball col·laboratiu combinat amb certes tarees que s’hauran d’assolir de forma individual, per això, s’entregarà un portafolis amb les evidències del projecte grupal e individual.

Els alumnes distribuïts en grups generen i comparteixen la informació, cada dia organitzaran i distribuiran les tasques a realitzar mitjançant la utilització d’un diari d’aprenentatge (DAE).
L’ elaboració per part del grup de petits esquemes o mapes conceptuals de cada branca de l’art (arquitectura, escultura i pintura) d’aquestes èpoques els hi farà tenir un marc teòric ampli on situar no només fets i obres artístiques, sinó també els grans esdeveniments transcorreguts a Europa i Espanya entre els segles XV a XVIII.


El producte final a assolir serà la creació d’un museu, el qual, comptarà amb dues sales, una dedicada a l’art de forma general i en la qual figuraran les obres treballades a la classe i una segona sala dedicada de forma exclusiva al retrat. En aquest punt, l’alumne, de forma individual, esdevindrà protagonista del projecte ja que serà ell qui haurà de posar per retratar-se tal i com ho va fer el personatge que se li ha assignat (retrate que haurà estat facilitat e investigat a la classe). Amb aquests retrates individual crearem una orla on participarà tota la classe. A més a més, cada obra exposada en el museu anirà acompanyada de una audioguia que contindrà les principals idees i que s’elaborarà a les classes d’anglès.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada